Zákaz prodeje alkoholických nápojů osobám mladších 18 let.

Autorské právo k obsahu - © Copyright - redorwhite.shop

logo_2_red

 

Upozornění k autorským právům k obsahu e-shopu redorwhite.shop:

Všechny textové, obrázkové a jiné materiály publikované na webu e-shopu "redorwhite.shop" ochraňuje autorský zákon. Zboží a služby uvedené na našich webových stránkách, jejich vyobrazení a údaje o nich mohou podléhat dalším právům osob. Přesná označení nebo pojmenování produktů, služeb a firem mohou být registrované obchodní známky náležitých vlastníků.

Upozorňujeme, že velká část obsahu e-shopu "redorwhite.shop", zejména texty a fotografie je naší autorskou tvorbou.Z tohoto důvodu podléhají předmětné materiály autorskému právu, kterého jsme vlastníkem. Případné kopírování a zneužití takového obsahu bez předchozího souhlasu je trestné a za jeho neoprávněné použití může být požadována adekvátní finanční kompenzace.

V případě zneužití našeho autorského práva budou okamžitě učiněny právní kroky k vymáhání finanční kompenzace a to i bez předchozího upozornění.

© Copyright redorwhite.shop, všechna práva vyhrazena