Zákaz prodeje alkoholických nápojů osobám mladších 18 let.

Co je enologie?

Enologie je vědní obor, který pojednává o víně a vinařství.Termín pochází z řeckých slov "oinos"- víno a "logos"- věda. Člověk, který se enologií zabývá se nazývá enolog.