Zákaz prodeje alkoholických nápojů osobám mladších 18 let.

terroir

Terroir (teroá) je slovo pocházející z francouštiny. Pojem terroir se používá od středověku, kdy mniši Cicterciáci a Benediktové zjistili vliv půdy a celkového prostředí v místě vinice na kvalitu hroznů, resp. vína. Do terroir musíme zahrnout vše co ovlivňuje víno, geologické podloží a složení půdy, teplotu, srážk a nadmořskou výšku, tedy celkové mikroklima. Dále je důležitá také historie a tradice pěstování hroznů a umění místních vinohradníků, místní odrůdy révy vinné a mnoho dalších jedinečných faktorů.