Zákaz prodeje alkoholických nápojů osobám mladších 18 let.

Co je aroma vína?

Aroma vína můžeme chápat jako soubor látek přírodního původu, které jsou obsaženy ve víně a které můžeme senzoricky zachytit. Můžeme je vnímat čichem i chutí.  Zpravidla jsou těkavé a rozeznáváme několik typů - 1. primární - vzniká z hroznů a moštu, 2. sekundární - vzniká při zpracování, kvašení a zrání, 3. terciální - vzniká biochemickými vazbami primárních a sekundárních, např. při dlouhodobém zrání, ležení vína v láhvi tzv. ležácký buket. Podle aromatických látek můžeme rozeznávat odrůdy vín, zeměpisný původ vína, jeho stáří a také kondici.